Jan Paweł II – Różaniec w bazylice Matki Boskiej Większej w Rzymie

W wigilię otwarcia Roku Maryjnego Ojciec święty Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej w bazylice Matki Boskiej Większej w Rzymie. Za pośrednictwem 18 satelitów z bazylikę i pomiędzy sobą połączone były największe sanktuaria maryjne ...

Read more

Modlitwy Różańcowe

Read more

Różaniec ze św. Maksymilianem

Modlitwa różańcowa jest modlitwą zawierzenia. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi. Odmawiając różaniec, medytujemy wybrany epizod z Ewangelii i odmawiamy modlitwę. Różaniec ...

Read more

Dzieci żyją tym, czego się nauczyły

Każdy z nas zasługuje na miłość, to od nas zależy jak dzisiaj i jutro będzie wyglądał świat. Dzieciństwo to okres, w którym kształtujemy wzorce zachowań. Troszczmy się o nasze dzieci, stańmy się dla nich dobrym przykładem, a wraz z nimi narod...

Read more

Podręcznik egzorcysty – R. Salvucci, fragmenty książki o znaczeniu różańca w walce duchowej

Pewnego razu, gdy mała grupa braci z Odnowy modliła sit nad cierpiącą osobą, ta nagłe ujawniła oznaki opętania. Odszukano mnie i szybko przybiegłem do nich. Modlili się już na swój sposób, pomimo że byli nieco przestraszeni, a ja przez szacunek p...

Read more

Różaniec modlitwą ludzi młodych

Współczesne młode pokolenie „gardzi” modlitwą różańcową, uważając Ją za przeżytek dobry dla starych babć i dziadków. Dzisiejszy młody człowiek z lubością woli „fruwać” w charyzmatycznym uniesieniu albo twardo stąpać po twar...

Read more

Różaniec nasza siła za kratami

Za kratami rozmównicy słupskiego klasztoru Zakonu Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu pojawia się młoda, uśmiechnięta siostra Paula. W ręku trzyma różaniec. Teresa Nowok: Co spowodowało, ie Siostra rzuciła świat, tok ...

Read more

Uczę się różańca

Kiedy myślę dziś o modlitwie na różańcu, która jest dla mnie ważna, chcę się podzielić trzema sprawami: tym, co istotne w różańcu, tym, co trudne, ale tylko pozornie, oraz tym, co najważniejsze. To co istotne Modlitwa różańcowa angażuje cał...

Read more

Jak odmawiać różaniec

Odmawiając Różaniec Święty musimy pamiętać, że Bóg bardziej niż głosu ust, słucha głosu serca. Pamiętajmy o szczerym ofiarowaniu dziesiątek. Dobrą praktyką jest aby przed każdą dziesiątką w miarę możliwości czasowych rozważyć tajemnic...

Read more