(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Ukoronowanie NMP

Maryja została wyniesiona do najwyższej chwały, ponieważ pozwoliła Bogu sprowadzić się do najgłębszej pokory. „Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony, lecz kto się poniża, będzie wywyższony”. Ta piąta tajemnica chwalebna upewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Jezusa, Maryi i Kościoła. Bo Kościół jest obrazem Jezusa i Maryi. Co wydarzyło się Jezusowi i Maryi, stanie się również losem Kościoła. Maryja jest Królową Nieba i Ziemi. „Znak wielki ukazał się na niebie, niewiasta odziana w słońce, a księżyc pod Jej stopami, a nad Jej głową korona z gwiazd dwunastu”. Ona zetrze głowę węża swoją stopą: Jej pokorne dzieci, które posłusznie spełniają wolę Boga sprawią, że Jezus Jej Syn będzie królował w każdym sercu. „Zwyciężą go Krwią Baranka i słowem swego świadectwa”. To jest chwalą pokory i ostateczne zwycięstwo! Te dwa zwycięstwa: Jezusa i Maryi muszą iść ręka w rękę, ponieważ są one jednym i tym samym.

Będą walczyli przeciw Barankowi, ale Baranek zwycięży. On jest Panem panów i Królem królów. (Ap. 17, 14).

CHWAŁA POKORY I OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO
Zaprawdę taka jest wola Mego Ojca, by każdy, kto patrzy na Syna, i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Tego Ja wskrzeszę w dniu ostatecznym. (Jan 6, 40)

Maryja poznała Swoją absolutną nicość bez Boga i że Bóg może być absolutnie wszystkim dla Niej. Z Maryja adorujemy pokornie Jezusa w Przenajśw. Sakramencie uznając naszą absolutną zależność od Niego. „On ma róść, a ja się umniejszać”. Eucharystia jest źródłem wszelkiego światła, życia i miłości. Tu Jezus Ja jestem winny krzew, a wy latorośle. Ten, kto trwa we Mnie a Ja w nim przyniesie wiele owocu, bo beze Mnie nic nie możecie”. Każda godzina święta pogłębia nasze zjednoczenie z Nim i przynosi wiele owocu. „Wpatruję się w Ciebie w Twojej świątyni, by widział Twoją moc i Twoją chwałę bo Twoja miłość jest lepsza nad życie. Bóg nie da się prześcignąć we wspaniałomyślności. Niewiasta, która otwarła naczynie alabastrowe, by uczcić Jezusa oddała Mu tyle chwały swoją pokorą, że powiedział o niej: Zaprawdę powiadam. wam gdziekolwiek będzie opowiadana ta dobra nowina, będzie wspominane, co ona uczyniła na pamiątkę jej. Twoja dzisiejsza godzina święta znaczy dla Niego nawet więcej i będzie opowiadana w Niebie i będzie rozbrzmiewać na chwałę Boga poprzez całą wieczność.

„Jak to dobrze dla nas, że tu jesteśmy!” My jesteśmy podobnie uprzywilejowani przez powołanie do towarzystwa z Nim dzisiaj, jak Piotr, Jan i Jakub na Górze Tabor. Oni byli świadkami chwały Jego Przemienienia. My jesteśmy świadkami chwały Jego Boskiej miłości i pokory, gdzie On zaprasza nas, byśmy żyli w łasce obecnej chwili. Tu On zaprasza cały Kościół do modlitwy i kontemplacji: Marto, troszczysz się o wiele rzeczy, a tymczasem jednego tylko potrzeba. Maria obrała najlepszą cząstkę, która od niej nie będzie odjęta.

Eucharystia jest ciągłym przypomnieniem, by „troszczyć się o to raczej, co w górze jest, a nie o to co na ziemi”. Bo „tu my nie mamy stałego mieszkania”, „Nasze mieszkanie jest w Niebie”. Eucharystia jest „tajemnicą, planem, w którym sobie upodobał, by wypełnić wszystko w pełni czasu: by zebrać wszystko na Webie i na ziemi w jedno w Chrystusie jako Głowie”, „Pan będzie królował na wieki i da Swemu ludowi dar pokoju”. „Ja będę królował przez wszechmocną miłość Mojego Przenajśw. Serca”.

Ilekroć spoglądamy na Jezusa w Najśw. Sakramencie, On podnosi nas do głębszego z Nim zjednoczenia, otwierając upusty Swoje miłosiernej miłości dla całego świata i przybliża nas do dnia Jego ostatecznego zwycięstwa, gdy każde kolano zegnie się przed nim i głosi, że Jezus Chrystus jest Panem”. „Królestwo Boże już jest wpośród was”. Gdy Jezus przychodzi do nas w Eucharystii, upewnia nas o Swym przyrzeczeniu ostatecznego zwycięstwa: OTO PRZYCHODZĘ, BY WSZYSTKO UCZYNIĆ NOWE.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
0 Jezu, przez Maryję pokornie poddajemy nasze serca Tobie, byśmy mogli żyć Ewangelią, całą Ewangelią w całym naszym życiu; jako odpowiedź na Eucharystię, gdzie Ty dajesz nam Swoje Serce. Ten Sakrament zawiera w sobie wszystko, czym Ty jesteś i co posiadasz: „Całe duchowe bogactwo Kościoła”. „Dobrą miarą, natłoczoną i opływającą”. Jezu, w czasie tej ostatniej Tajemnicy Różańca, prosimy z ufnością, O TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I O KRÓLESTWO TWOJEGO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA w każdym sercu. „By Bóg był wszystkim we wszystkim”.