(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Eucharystia jest Sakramentem Nadziei, bo Pan Jezus zapewnił nas zanim wstąpił do Nieba, że przyjdzie znowu do nas: „Nie zostawię; was sierotami: przyjdę z powrotem do was.” Droga, którą obrał, by przyjść do nas z powrotem i aby zawsze z nami przebywać, jest przez ten Najśw. Sakrament. To jest wypełnienie Jego obietnicy: Wiedzcie, że Ja jestem Z WAMI zawsze, aż do skończenia świata” Rzeczywista, prawdziwa, cielesna i osobowa obecność naszego Pana Eucharystycznego jest absolutnym dowodem Jego nieskończonej i niezmiennej miłości dla ciebie. Jego Eucharystyczna miłość jest osobowa, nieskończona i wszystko-ogarniająca. „W Swoich ramionach On gromadzi jagnięta niosąc je w Swoich objęciach.” Najśw. Sakrament jest to Dobry Pasterz, który nas gromadzi przy Sobie i przygarnia nas blisko do Swego Serca, jak to uczynił z Janem w czasie Ostatniej Wieczerzy. Tu my prosimy Jezusa: „Umieść mnie jako pieczęć na Swoim Sercu”. Tu On „Nazywa Swoich po imieniu”. i mówi: „Nikt nie zdoła ich wyrwać z Moich rąk,” ponieważ „Ja jestem bramą. Ktokolwiek wchodzi przeze Mnie, będzie bezpieczny Będzie wchodził i wychodził i pastwiska znajdzie”

Baranek na tronie będzie ich pasł. Poprowadzi ich do strumieni wodnych i otrze każdą łzę z ich oczu. (Ap. 7,17)

CHWAŁA NADZIEI
Ci co ufają Panu, odnowią swe siły, będą się unosić, jak na orlich skrzydłach. (Iz. 40,31)

Tu w czasie naszej Godziny świętej w Jego Eucharystycznej Obecności Jezus prowadzi nas do „źródeł życiodajnej wody” Jego łaski i pokoju, wzmacnia nas w każdej słabości, karmi nas wszelką cnotą, pociesza nas w utrapieniach i zachęca w rozczarowaniach. „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”. „Na żyznych pastwiskach pozwala mi spoczywać; prowadzi mnie nad spokojne wody; orzeźwia moją duszą” Jezus pozostaje z nami zawsze jako nieustanna pomoc w naszych potrzebach. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam”? „Czy jest to możliwe, aby Ten, co nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go dla zbawienia nas wszystkich, nie dał nam wszystkiego innego z Nim?”

Eucharystia jest ciągłym przypominaniem: „Moja miłość nigdy cię nie opuści.” Jego nieustanna obecność dowodzi, że my należymy do Niego, a On do nas. „Ja jestem Umiłowanego, a Umiłowany jest mój” To jest chwała nadziei: zostaliśmy stworzeni, by być z Jezusem na wieki. Jezus jest pożądaniem każdego ludzkiego serca. „Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.” Pokój jest szczęściem, a jego pełnię znajdujemy w Bogu. „Pokój Mój daję wam, nie jako daje świat, Ja wam daję.” Nasza nadzieja szczęścia koncentruje się nie na posiadaniu rzeczy lecz na posiadaniu Boga samego. „Ty jesteś moim Bogiem. Moje szczęście spoczywa w Tobie samym.” Nadzieja jest światłem, które skupia całą naszą uwagę i pragnienia NA POSIADANIE BOGA NA CAŁĄ WIECZNOŚĆ, bo „nasze serca zostały stworzone dla Boga i nie uspokoją się dopóki nie spoczną w Nim”. „W samym Bogu spoczywa moja dusza, bo moja nadzieja pochodzi od Niego.” „Nadzieja nigdy nas nie zawiedzie”, bo Jezus jest nieskończenie bardziej zainteresowany w szukaniu nas, niż my w szukaniu Jego. „Jestem pewny, że nic nie będzie mogło oddzielić nas od miłości Bożej uwidocznionej w Chrystusie Jezusie Panu Naszym”. Bóg jest dobry ponad wszelkie pojęcie! „Zakochać się w Bogu jest to największy ze wszystkich romansów; pożądać Go — największą przygodą; znaleźć Go — największym ludzkim osiągnięciem”.
Bóg jest Miłością, Który „nas pierwszy umiłował” i Który stawia tysiąc kroków w naszym kierunku za nasz jeden krok ku Niemu. „Jestem całkowicie pewien tego, że Ten, Który rozpoczął dzieło dobre te was, dopełni je” Jezus objawił Swoje Serce Eucharystyczne jaśniejące jak milion słońc. W czasie Godziny Świętej my ściągamy Boskie energie od Syna Bożego, chłonąc promienie Jego Eucharystycznej miłości i nabywamy „świeży, duchowy sposób myślenia; myślenia nie myślami ludzkimi” lecz „myślami Bożymi.” Eucharystia to nasza Mądrość, „Światłość świata” która usuwa wszelkie ciemności, pomagając nam widzieć wszystko z Boskiego punktu widzenia. Ten spokojny, drogi czas, jaki spędzamy z Nim, kształtuje trwałą duchowość, w której wzrastamy w słońcu Jego Eucharystycznej miłości w każdym momencie, który spędzamy w atmosferze Jego Boskiej Obecności, „której moc, działająca w nas, może uczynić nieskończenie więcej, niż możemy prosić czy wyobrazić sobie”.

Maryja jest doskonałą Adoratorką Świętego Człowieczeństwa Jezusowego w Eucharystii: Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa naszego Pana. Po Jego Wniebowstąpieniu Maryja spędzała całe Swoje życie przed Jezusem w Przenajśw. Sakramencie, gdzie radowała się Nim nawet więcej, niż za Jego doczesnego życia na ziemi; bo w Eucharystii miała Go całego dla siebie i tu nie było ograniczeń co do stopnia zjednoczenia i Boskiej poufałości, jaką podzielała z Nim w tym Sakramencie. „O Panie, jakże ja kocham dom, w którym Ty mieszkasz, miejsce gdzie przebywa Twoja chwała”.

Eucharystia wyraża to co jest niewyrażalne; opisuje to, co jest niepojęte, ŻE BÓG, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONY, KOCHA NAS NIESKOŃCZENIE. Wszystko, co Jezus posiada i czym jest, daje nam w Eucharystii. „Tak nieskończenie wspaniałomyślna jest życzliwość Boga ku nam.” Dając ci Samego Siebie, ON DAJE CI NIEWZRUSZONĄ NADZIEJĘ, DOWODZĄC, ŻE BĘDZIE CIĘ MIŁOWAŁ ZAWSZE, OWSZEM, NA WIEKI WIEKÓW, i że cokolwiek byś pomyślał, powiedział lub uczynił, nic nie zmieni Jego wiecznej miłości i trwałego uczucia dla ciebie. „JESTEM PEWIEN TEGO, ŻE TWOJA MIŁOŚĆ TRWA NA WIEKI.”

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Panie Jezu, wzmocnij naszą nadzieję i skieruj ją na Twoją Eucharystyczną miłość. Błagamy Cię przez Maryję — daj nadzieję całej ludzkości. W tej Tajemnicy OFIARUJEMY CI LICZNE GODZINY, JAKIE MARYJA SPĘDZAŁA W TWOJEJ EUCHARYSTYCZNEJ OBECNOŚCI W CZASIE SWEGO ŻYCIA NA ZIEMI, ABY CI ODDAĆ TERAZ, W CZASIE TEJ NASZEJ GODZINY ŚWIĘTEJ, CAŁĄ CHWAŁĘ, JAKĄ ODDAŁA CI WTEDY. Łączymy się z doskonałą oceną Maryi, która znajdowała Swój odpoczynek. Swój pokój, Swoją radość i Swoje dopełnienie w Twojej Eucharystyczne Obecności — naszego Nieba na ziemi.