(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Wniebowzięcie NMP

Maryja została wzięta do Nieba i Jej Serce stało się na wieki jedno z Sercem Jezusa. Te dwa Serca biją jak jedno. Gdzie jest Jezus, jest także Maryja, Nazywa się Ją Najświętszą Maryją Panną od Najświętszego Sakramentu.

Serce Maryi jest bramą, KTÓRA NAS PROWADZI PROSTO DO SERCA JEZUSA. Każde „Zdrowaś”, jakie odmawiamy, otwiera msze serca na Jego miłość i PROWADZI NAS DO GŁĘBSZEGO ZJEDNOCZENIA Z EUCHARYSTYCZNYM SERCEM JEZUSA. „Szczęśliwi ci, co zostali zaproszeni na ucztę weselną Baranka”, Baranek, to Jezus, nasz Eucharystyczny Zbawiciel, który nazywa się Barankiem, ponieważ w Eucharystycznej Ofierze, On ofiaruje samego Siebie z miłości ku nam. Wszyscy jesteśmy wezwani do przemieniającej jedności i zaproszeni do duchowych zaślubin z Panem. Szczęśliwość jest skutkiem odpowiedzenia na te zaprosiny do głębokiego zjednoczenia i boskiej poufałości z Jezusem w Przenajśw. Sakramencie.

Kasz stopień zjednoczenia z Nim na ziemi będzie określał na wieki stopień chwały, jaki będziemy dzielić z Nim w Niebie, gdzie będziemy podobni do Zmartwychwstałego Chrystusa na wieki w nowym ciele przemienionym na Jego podobieństwo promieniującym Jego własną chwałą. „Wasze życie jest teraz ukryte z .Chrystusem w Bogu. Kiedy Chrystus, nasze Zycie, ukaże się, wtedy i wy ukażecie się z Nim w chwale”. „Nada On nową formę naszemu nędznemu ciału i przemieni je na podobieństwo Swego uwielbionego Ciała, dzięki mocy, którą może Sobie wszystko podporządkować”. Eucharystia jest tą rzeczywistą chwałą Jezusa, mającą się objawić. Nawet bez naszej wiedzy On przemienia nas chwałą, gdy Go przyjmujemy w Komunii Świętej, lub nawiedzamy w Eucharystii. „Wszyscy my, spoglądający na chwałę Pana, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę na Jego podobieństwo przez Pana”.

Eucharystia jest przedsmakiem uczty weselnej w Niebie, święta weselnego boskiej miłości, która nie będzie miała końca, gdzie będziemy kochać Boga i siebie wzajemnie doskonałą miłością — WŁASNĄ MIŁOŚCIĄ BOGA SAMEGO. TO JEST TA CHWAŁA ZJEDNOCZENIA, które oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

Szczęśliwi ci, co zostali zaproszeni na gody weselne Baranka. (Ap. 19, 9).

CHWAŁA ZJEDNOCZENIA
By wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, proszę, by ci mogli być jedno w Nas. (Jan 17, 21).

Jezus w Najśw. Sakramencie jest zapowiedzią Paschy Niebieskiej, gdzie Bóg otrze każdą łzę z naszych oczu, gdzie „dawne rzeczy już przeminęły i nic będą więcej wspominane”, a pozostanie tam tylko* Jego miłość, radość i pokój na wieki. Im więcej się kogoś kocha, tym* bardziej pragnie się być z osobą umiłowaną. Jezus kocha nas tak. bardzo, że nie chce nigdy nas opuścić. Przebywa z nami dzień i noc wypełniając Swoją obietnicę: „Nie będą was więcej nazywać „Porzucona” lub „Opuszczona”, lecz będziecie nazywani „Moja Rozkosz”… i „Nawiedzona”, bo Pen rozkoszuje się wami (i nazywa was) Swojąt Oblubienicą… wasz Budowniczy poślubi was i jak oblubieniec cieszy się z oblubienicy tak będzie wasz Bóg cieszył się wami”.

Pan Jezus riizebywa ciągle z nami w Eucharystii, na znak Jego wiecznej miłości, która nigdy się nie skończy.

Pan Jezus ustanowił Eucharystię Św. z powodu Jego nieskończonego pragnienia i tęsknotv, by tyć jedno z nami na zawsze.

O, gdybyśmy wiedzieli jak bardzo Jezus kocha nas tu w Eucharystii umarlibyśmy ze szczęścia. On się wyniszcza z miłości ku nam, gdybyśmy wiedzieli ile rozkoszy sprawia Mu nasza godzina święta, chcielibyśmy nigdy nie opuszczać Jego Eucharystycznej Obecności. Jednej rzeczy dopraszam się od Pana, tego pożądam, abym mógł przebywać w duchu Pańskim po wszystkie dni życia mojego, by patrzeć na miłość Pana i podziwiać Jego świątyni”.

Nawet, gdy czujesz się rozproszony, opuszczony i niespokojny, sam fakt, że przemieniłeś swoją wiarę w czyn przez wyznaczenie sobie czasu i zdecydowanie się, by Go nawiedzić, sprawia nieopisaną rozkosz Jego Przenajświętszemu Sercu.
On jest tak wdzięczny za każdą wizytę jaką Mu składasz, że dzięki twojej wizycie każda osoba na ziemi jest błogosławiona i doświadcza nowych skutków Jego dobroci, łaski i miłosierdzia. Praktykując w ten sposób swoją wiarę, tak dotykasz Jego Serca, że cały świat zostaje przybliżony do Boga, bo Eucharystia jest sakramentem miłości i zjednoczenia i jedna osoba przed Jezusem reprezentuje cały świat. Dzięki wieczystej adoracji ziemia łączy się z Niebem i my przychodzimy przed Boga i „dniem i nocą służymy Barankowi na tronie”. Tu Jezus pociąga nas ku sobie i odrywa nas od rzeczy ziemskich, byśmy mogli pożądać rzeczy Niebieskich, gdzie wszyscy będziemy zjednoczeni na łonie Trójcy Przenajświętszej i staniemy się jedno na zawsze w Przenajświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
O Jezu, na każdym „Zdrowaś” w tej Tajemnicy ofiarujemy Ci miłość Maryi dla uzupełnienia czego brakuje w naszych sercach, byśmy Cię mogli kochać teraz w Przenajśw. Sakramencie doskonałą miłością Jej Niepokalanego Serca.

TU ROZPOCZYNA SIĘ NASZE NIEBO NA ZIEMI: KOCHAĆ CIEBIE, JEZU, SERCEM MARYI. Przez Maryję ja mogę mówić: Jezu, całym sercem Cię kocham, gdy teraz łączę się duchowo -z Tobą, który powiedziałeś: „Każdy, kto Mnie miłuje, zachowa mowę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, i mieszkać w Nim będziemy”.

Z każdym „Zdrowaś Maryjo” pogłębiaj mój osobisty stosunek do Ciebie. Niech ciągła łączność z Tobą na ziemi będzie przedsmakiem mojego zjednoczenia z Tobą w Niebie. Jezu, prosimy przez nieskończone zasługi Twego Przenajświętszego Serca i zasługi Niepokalanego ‚Serca Maryi, byśmy wszyscy byli jedno z Tobą w tym Przenajśw. Sakramencie.