(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Chwalebne Zmartwychwstanie Pana Naszego ciągle trwa w chwale tego Przenajświętszego Sakramentu. Bo właśnie tu nasz Zmartwychwstały Zbawiciel przebywa rozlewając Swoje życie, Swoje światło i Swoją miłość na wszystkich, którzy przychodzą do Niego. To jest Sakrament Wielkanocny, bo Eucharystia uobecnia wszystkie Tajemnice Paschalne Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania. Eucharystia, to nasz Zmartwychwstały Pan. Tu cała moc Jego Zmartwychwstania spływa na tych, co wchodzą w Jego Eucharystyczną Obecność i powiększa w nich Jego Obraz i Podobieństwo. Prawdziwy Chrześcijanin to ten, kto wierzy, że Jezus żyje dzisiaj w Przenajśw. Sakramencie, żyjący, mieszkający, kochający i wzywający nas do Siebie, (To jest życie wieczne: abyśmy znali Ciebie, jedynego Boga i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa).

Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać cześć, chwałę i uwielbienie”. (Ap. 5, 12).

CHWAŁA WIARY
Wiara jest podstawą tych rzeczy* których się spodziewamy, mocnym przeświadczeniem o rzeczach, których nie widzimy. {Heb. 11,1)

Jeżeli nasza wiara w Eucharystię jest słaba, to po prostu módlmy się tak: Wierzę, Panie. Pomóż mi w moim niedowiarstwie. O dar wiary mamy obowiązek prosić. „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone.” Jak Apostołowie prośmy z pokorą: Wspomóż naszą wiarę. Mówmy do Jezusa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego; myśmy uwierzyli i jesteśmy przekonani, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży.” Kiedy Pan Jezus ukazał się Apostołom, rzekł do Tomasza: Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś, Tomaszu; błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli. Tu Pan Jezus nazywa cię błogosławionym za twoją wiarę w Eucharystię. To jest ta CHWAŁA WIARY! Wierzymy w Jego rzeczywistą Obecność, wierzymy w Przeistoczenie, nie dlatego, że widzimy i rozumiemy jak, ale dlatego, że WIERZYMY JEZUSOWI, KTÓRY „wziął chleb, błogosławił, łamał i podał Swoim uczniom mówiąc: BIERZCIE I JEDZCIE. TO JEST CIAŁO MOJE!” W czasie Jego przemówienia eucharystycznego zapytano Jezusa: „Co mamy czynić, by wypełnić dzieła Boże?” Jezus odpowiedział: „To jest dzieło Boże: WIERZYC W TEGO, KTÓREGO ON POSŁAŁ.” Gdyby był widzialny, każdy chciałby być z Nim, lecz Jezus ukrywa Swą chwałę i piękność w Najśw. Sakramencie, bo chce, byśmy przychodzili do Niego w wierze, BYŚMY MIŁOWALI GO DLA ŃIEGÓ SAMEGO. Tu On wynagradza wiarę wszystkich przychodzących do Niego, promieniując na każdego Swą ukrytą chwałą i zanurzając każdego w Swej ukrytej piękności i w ten sposób czyni każdą duszę na wieki bardziej chwalebną i piękniejszą w Niebie, za każdą chwilę spędzoną w Jego eucharystycznej obecności na ziemi. „Napełnię ten dom wspaniałością, napełnię tę świątynię chwałą i w tym miejscu użyczę pokoju”. Tu my spotykamy Jezusa, jak uczniowie idący do Emaus.

Jak Jan Chrzciciel zaświadczył o obecności Jezusa nad Jordanem i oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” i my •dajemy świadectwo naszej wiary przez modlitwę Godziny Świętej i zaświadczamy wobec świata: „Oto Baranek Boży!” „Godzien jest Baranek …otrzymać cześć, chwałę i uwielbienie!” Tu jest Jezus, Baranek Wielkanocny, który jest godzien i nieskończenie zasługuje na naszą nieustanną adorację, bo jest On boską Ofiarą, zabitą za nasze zbawienie, który przedłuża Swoje ofiarowanie w Prze-najśw. Sakramencie, jako Baranek Apokaliptyczny, który daje życie światu przez Swój Przenajśw. Sakrament. „O Święta Uczto, tu Swoim Ciałem karmi nas Chrystus, napawa Krwią… i staje się zadatkiem naszej przyszłej chwały.”

W tej tajemnicy Eucharystycznej Jezus woła: „Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie.” Przez adorację Eucharystyczną my świadczymy o Jego Zmartwychwstaniu i mówimy światu: „On zmartwychwstał… On jest tu!” „Moją siłą i odwagą jest Pan”.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Jezu, wzmocnij naszą wiarę w Twoją rzeczywistą obecność w Najśw. Sakramencie tej tajemnicy wiary, byśmy jak uczniowie, którzy Cię poznali w łamaniu chleba, mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób; intymny i osobisty, przez głęboką i żywą wiarę, która urasta do „Przekonania o rzeczach, których nie widzimy” i uzdalnia nas do-doświadczenia, jak słodka jest Twoja miłość, „która przewyższa-wszelką wiedzę”. Prosimy, przez Niepokalane Serce Maryi, byś sprawił, by nasza parafia i wszyscy parafianie stali się „społecznością wiary” przez spełnienie Twego pragnienia, by być kochanym dniem i nocą w tym Najśw. Sakramencie, gdzie wzywasz nas do modlitwy bezustannej, bo tu Ty, nasz Zbawiciel przebywasz pomagając nam mocą płynącą ze Zmartwychwstania Twojego, podzielać Twoje cierpienie^ byśmy mogli także podzielać chwałę Twojego Zmartwychwstania. Przy każdym paciorku tej Tajemnicy pogłębiaj nasze zjednoczenie z Tobą dopóki nasza modlitwa nie stanie się pragnieniem i potrzebą naszego serca. „WSZYSTKO, CZEGO PRAGNĘ, TO ZNAĆ JEZUSA.”