(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Jak odmawiać różaniec

Odmawiając Różaniec Święty musimy pamiętać, że Bóg bardziej niż głosu ust, słucha głosu serca. Pamiętajmy o szczerym ofiarowaniu dziesiątek. Dobrą praktyką jest aby przed każdą dziesiątką w miarę możliwości czasowych rozważyć tajemnicę, która jest w niej zawarta. Poprzez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi możemy prosić o dane cnoty dla nas, zwłaszcza te, które uwidacznia się w tajemnicy.

Częstym błędem jest odmawianie Różańca bez włożenia jakiejś intencji. I dlatego zwróćmy szczególną uwagę aby zawsze mieć na celu jakąś łaskę do uproszenia, jakąś cnotę do naśladowania czy np. grzech do unikania. Drugim rażącym błędem jest odmawianie z myślą o jak najszybszym jej zakończeniu. Tylko szczera, płynąca z naszego serca modlitwa może przynieść nam bogate owoce.

Różaniec powinniśmy odmawiać w postawie skromnej, najlepiej o ile jest to możliwe, klęcząc. Jeśli z powodu jakiejś choroby jest to niemożliwe to np. stojąc lub siedząc.

Jak się modlić na różańcu

  1. Uczyń znak Krzyża i odmów Skład Apostolski, czyli Wierzę w Boga…
  2. Na pierwszym koraliku za Krzyżem odmawiamy jedno Ojcze nasz…
  3. Na następnych trzech koralikach odmówmy Zdrowaś Maryjo…
  4. Potem między trzema koralikami a jednym odmawiamy Chwała Ojcu i O mój Jezu.
  5. Wymieniamy pierwszą tajemnicę i na koraliku odmawiamy Ojcze nasz.
  6. Odmawiamy dziesiątkę (czyli 10 koralików). Na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo, rozmyślając o tajemnicy.
  7. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu i O mój Jezu i rozważamy kolejną tajemnicę.
  8. Po dziesiątce na samotnym koraliku odmawiamy Ojcze nasz…
  9. Wymieniamy 2 tajemnicę i odmawiamy Ojcze nasz.. i powtarzamy pkt 6, 7, 8. Kontynuujemy 3, 4 i 5 tajemnice, rozmyślając o każdej z nich.
  10. Na koniec na medaliku odmawiamy Pod Twoją obronę. Można dodać Wieczny odpoczynek.