(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Nawiedzenie św. Elżbiety

Przy Nawiedzeniu Elżbieta nazywa Maryję Błogosławioną z powodu jej doskonałej ufności w Bogu: Błogosławiona żeś uwierzyła. Doskonała ufność opiera się nie na nas samych, lecz na nieskończonych doskonałościach Boga: Jego nieskończonym Miłosierdziu, Jego nieskończonej Sprawiedliwości, Jego nieskończonej Dobroci, Jego nieskończonej Litości, Jego nieskończonej Potędze, Jego nieskończonej Miłości. naprawdę, jak dobry jest Pan, wieczna jest Jego miłosierna miłość. „Jego miłość trwa na wieki; Jego miłosierdzie trwa na wieki”.

Jak do Elżbiety przybyła Maryja w czasie, gdy była jej potrzebna, tak teraz przybywa Ona do nas ze Swym Boskim Synem w Przenajśw. Sakramencie, który mówi do nas we wszelkich naszych potrzebach, czy wielkich, czy małych: „Tak, jak glina w ręku garncarza, tak wy w Moich…”. „Zamilknijcie i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem”, który was kocha nieskończenie więcej niż możecie pojąć, wyobrazić sobie, lub zapragnąć i Który może uczynić dla was nieskończenie więcej, niż możecie nawet prosić. „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia”. „Bóg zaradzi wszelkim waszym potrzebom, stosownie do Swego Bogactwa”. Im większa nasza potrzeba, tym większa Jego miłość. „Pan jest współczuciem i miłością, byłem bezradny, a On mnie wybawił”. Bez względu na to jak głęboka jest pułapka, w którą wpadliśmy, Jego miłość zawsze nas znajdzie. „Czekałem, czekałem na Pana, a On zstąpił do mnie”. Mimo naszych wszystkich upadków i słabości, Jezus przychodzi do nas w Eucharystii i mówi: Moje serce wzruszyło się współczuciem. Bo „Ja jestem Pan, twój Bóg, który trzyma twoją prawicę: to Ja mówię do ciebie: nie lękaj się, pomogę ci”. „O cokolwiek poprosicie w Imię Moje, Ja uczynię”.

To jest radość tajemnicy Nawiedzenia: W żarliwym współczuciu naszego Boga” nie przestaje On nawiedzać nas w Eucharystii Świętej, byśmy mogli przychodzić do Niego z ufnością. „W Chrystusie i przez wiarę w Niego, my możemy mówić swobodnie do Boga zbliżając się do Niego z ufnością”. Tu Bóg daje nam niewypowiedzianą wiarę w Jego niewyczerpane miłosierdzie; „Gdyż Bóg posłał Swego Syna na świat nie po to, aby potępił świat, ale po to by przez Niego świat był zbawiony”. Dzisiaj Jezus nawiedza nas w Przenajśw. Sakramencie aby nas natchnąć pełnym zaufaniem do pełnej mądrości Jego woli i dziecięcą wiarą w dobroć i potęgę Jego Boskiej miłości „Prawdziwie osadziłem moją duszę w milczeniu i pokoju; jak dziecko w objęciach swej matki, tak dusza moja w Tobie”. IM WIĘCEJ UFAMY JEZUSOWI, TYM BARDZIEJ MU SIĘ PODOBAMY. Jezus woła dzisiaj do każdego z nas: „PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, A JA WAS OCHŁODZĘ. Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych, bo Moje jarzmo jest słodkie a brzemię lekkie”. Ciężary życia są za ciężkie tylko wtedy, gdy próbujemy dźwigać je sami.

Przeszkodą ufności i przyczyną wszelkich rozczarowań jest pycha. Pycha koncentruje naszą uwagę na nas samych zamiast na Bogu. „Zaufaj Panu całym, sercem i nie polegaj na własnym rozumieniu”. „Pan jest moją siłą i moją tarczą, w Nim ufa moje serce”. „Chociażby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał”. Pokora otwiera nasze serca na ufność, a przy świetle wiary zmienia nasze negatywne myśli na myślenie pozytywne — przenosząc naszą uwagę z naszej niemożności i skupiając naszą wiarę i całkowitą ufność NA NIESKOŃCZONEJ DOSKONAŁOŚCI BOGA. „Łaska okrywa człowieka, który ufa Bogu”. „Bóg cię wezwał i cię nie zawiedzie”. „Odrzućcie wszelki lęk z waszych umysłów. PAN JEST BLISKO”.

Jak Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa ukrytego w łonie Maryi, tym pierwszym tabernakulum Pana, tak teraz my rozpoznajemy Jezusa ukrytego w Przenajśw. Sakramencie — tajemnicy naszej wiary. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, a Jan skakał z radości w Jego obecności wtedy, jak my radujemy się w Jego obecności teraz; bo tu Jezus wylewa Swojego Ducha na nas w tym Sakramencie nieskończonej miłości.

nawiedzenie_elzbiety_2

„Dzięki serdecznej litości naszego Boga z jaką nas nawiedzi Wschodzące Słonce…” (Łuk. 1, 79).

RADOŚĆ Z UFNOŚCI
(Maryja) ufała, że słowa Pana do Niej spełnią się”. (Łuk. 1, 45).

Jest On tak pokorny, że my sprawiamy Mu wielką rozkosz przychodząc do Niego. Kocha nas tak bardzo, że jest dla Niego zaszczytem nasza wizyta. JAK&E POKORNY JEST BOGI JEZUSA TAK ŁATWO KOCHAĆ! „Przez ogrom Twojej miłości ja mam wstąp do Twojego domu.1′ „Dobrze jest m% być z Panem; złożyć całą moją ufność w Nim.” To jest sakrament nieskończonej dobroci Boga ku ludziom. „To Ja, Ja jestem tym, który cię uszczęśliwia. Szczęście, daj szczęście Mojemu ludowi”. Tu Jezus ponawia orędzie ufności: „Niech się nie trworzą wasze serca, ani lękają”. „NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE DLA BOGA”, Który czyni największych świętych z największych grzeszników, i Który nigdy nie chybi, wyciągając największe dobro z najokropniejszego zła. „Gdzie obfituje zło, tam nadobficiej ukazuje się łaska”. „Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, by dostąpić miłosierdzia i łaski i by znaleźć pomoc w czasie potrzeby”. Eucharystia jest „tronem łaski”, gdzie możemy składać wszystkie nasze troski i niepokoje w Jego Eucharystycznym Sercu płonącym miłością ku nam, tak, żebyśmy jak Maryja doznali szczęścia w naszej doskonałej ufności w tym, Który z naciskiem mówi: „NIE LĘKAJCIE SIĘ. UFAJCIE! WSZYSTKO JEST MOŻLIWE DLA TEGO, KTO UFA.”

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Jezu, my łączymy się z doskonałą ufnością Maryi i prosimy przez Jej przyczynę, by i nasza ufność stała się doskonała. „Ufam dobroci Boga na wieki wieków”.
Przez nieskończoną potęgę Twojej Eucharystycznej miłości, prosimy Cię, Jezu, byś ujarzmił, zwyciężył i precz wyrzucił wszelaką nieufność, lęk i niepokój, jaki posiadamy, tak, by Twój pokój zapanował w nas. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy modlimy się z głębi serca: „Słodkie Serce Jezusa, całą ufność pokładamy w Tobie”, boś Ty powiedział: „ZŁÓŻCIE WSZYSTKIE TROSKI WASZE NA PANA, KTÓRY TROSZCZY SIĘ O WAS”.