(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Znalezienie Pana Jezusa

Maryja odnalazła Jezusa po trzech dniach od zgubienia Go. Jakże nieznośny ból czuła zgubiwszy Go! Jakże nieopisana radość towarzyszyła znalezieniu Go! Co było powodem, że cierpiała, że Jej Serce zostało zmiażdżone lękiem i bólem? Przez Jej cierpienie wtedy, Maryja teraz ma niewymowne współczucie dla każdego, kto Go straci! przez grzech, jak i dla każdego kto przeżywa jakąkolwiek stratę.

znalezienie_jezusa_5

Maryja znalazła Jezusa podczas święta Paschy. Jest to znaczące, ponieważ to właśnie święto Pan Jezus wybierze w noc Wielko-czwartkową, by dać nam Siebie Samego w Eucharystii. Dzisiaj my Go znajdujemy tam, gdzie On jest: w Przenajśw. Sakramencie! „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, jeżeli będziecie Mnie szukać całym sercem, a Ja będę znaleziony przez was”. Całe życie spędza teraz Maryja pomagając całej ludzkości znaleźć Jezusa w Najśw. Sakramencie, GDZIE MY RADUJEMY SIĘ ZAWSZE W PANU który przychodzi „by szukać i ocalić, co zginęło”, Który przychodzi nie dla sprawiedliwych i dobrze się mających, ale dla grzeszników i chorych, ponieważ „zdrowi nie potrzebują lekarza”.

Tu Jezus ciągle woła: „Jam jest Dobry Pasterz, który daje życie Swoje za owce”. „Kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie”, „NIE ODRZUCĘ NIKOGO, KTO PRZYJDZIE”. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”.

Pyszni są zbyt przepełnieni miłością własną. Tylko pokorni kochają pokornego Jezusa w Najśw. Sakramencie. Tu trzeba się modlić, jak celnik modlił się w świątyni: „Panie zmiłuj się nade mną grzesznym”. Kiedy czujemy się zgubieni, to tu z Jezusem odnajdujemy siebie w Jego Eucharystycznej miłości. Całkowicie ufając Jego miłosiernej miłości, tu mówimy o sobie: „Panie, ten, którego miłujesz, choruje!” Tu powierzamy siebie i wszystkie nasze problemy Jego trosce, gdyż Najśw. Sakrament jest to Najświętsze Serce Jezusa żyjące wśród nas, „strzegące nas, jak źrenicy oka” i pociągające nas blisko do Siebie: „Jak orzeł zachęca swoje młode unosząc się nad ich gniazdem, tak On rozpostarł Swoje skrzydła i niósł ich na swych skrzydłach. Sam Pan był ich wodzem”.

Dzięki Swojej miłosiernej miłości jest On osiągalny dla nas w każdym czasie. Jezus mieszka z nami, aby „podnosić na duchu opuszczonych” i „podnosić serca skruszone”.
Eucharystia jest wypełnieniem Jego obietnicy: „Ja sam będę pasł Moją trzodę, Ja sam dam im odpocząć”, „stracone odzyskam, zbłąkane odnajdę, zranione opatrzę, chore uzdrowią”. Jezus radośnie cię zapewnia, że On cię wybrał, byś był z Nim dzisiaj: Pan otworzył Ci Swoje Serce, i wybrał cię. „Nikt nie przychodzi do Mnie, jeżeli Mój Ojciec go nie pociągnie”.

Tu Jezus myśli o tobie każdej chwili i chce, byś wiedział: „Ja znam Moje i Moje Mnie znają”. „Widzieliście sami, jak was uniosłem na skrzydłach orła I PRZYNIOSŁEM WAS DO SIEBIE”. Maryja uczy nas jak radować się zawsze w Panu ponieważ Jego osobista miłość ku nam jest nieskończona i niezmienna. „Postawiłem Pana przed sobą, z Nim po mojej prawicy nie będę zawstydzony”, Maryja uczy nas odwracać się od samych siebie, by móc kontemplować Jezusa w Najśw. Sakramencie: byśmy mogli znaleźć radość ustawiczną z wyrozumiałości Jego miłosierdzia, ze współczucia Jego Serca, z mądrości Jego woli, z pełności Jego miłości, która przywraca wszystko, co było stracone, potęgą Swojej odkupicielskiej łaski. Nie bójcie się bo Ja was odkupiłem… JESTEŚCIE MOIMI”. W tajemnicy Eucharystii Bóg objawia nam znaczenie naszego życia: kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd zmierzamy: „Przez tajemnicę tej wody i wina DAJ NAM UCZESTNICZYĆ W BÓSTWIE TEGO, Który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa”. Jezus nas uświęca i czyni nas jedno z Nim w Eucharystii. Eucharystia Święta jest „szerokością i długością i wysokością i głębokością miłości Chrystusowej” i w Niej my doświadczamy tej miłości, która „przewyższa wszelkie poznanie”, tak że my „możemy dojść do pełni Boga samego”.
Jak kropla wody wpuszczona do kielicha wina, które staje się Przenajśw. Krwią Jezusa w czasie konsekracji my stajemy się czymś nowym i wszystko się przemienia potęgą Jego Odkupicielskiej miłości, która „WSZYSTKO MOŻE i WSZYSTKO ODNAWIA”. „Przez Jego Krew Bóg uczynił Go środkiem zadośćuczynienia za wszystkich”, „Ponieważ w Panu jest miłosierdzie i PEŁNIA odkupienia”.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Przez Serce Maryi prosimy Cię, Jezu, byś pociągnął wszystkich ludzi do Siebie w tym Przenajśw. Sakramencie, bo Ty chcesz, „by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”. OTO MY PRZYNOSIMY DO TWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA WSZYSTKICH TYCH, CO DOŚWIADCZYLI ZAGUBIENIA, I PROSIMY, byś odnalazł wszystko, co było zginęło, bo przyrzekłeś: „Jeżeli Mój lud… upokarza się i modli się i szuka Mojej obecności JA OŻYWIĘ ICH KRAJ… wybrałem ten dom… więc Moje Imię… Moje oczy i Moje Serce… będą tam zawsze”.
Utwierdź nas w wierności Twojej nauce, o Jezu i nie dozwól byśmy się odłączyli od ciebie.