(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Chrzest Jesusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Świętego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego (Mt 3, 16). Baranek Boży – Druga Osoba Trójcy Świętej – objawia się i jest objawiana ludowi nad Jordanem. Bóg Ojciec daje o Jezusie świadectwo w słowach: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17), a Duch Święty, zstępując jak gołębica na Jezusa, jest znakiem dla Jana, że oto stoi przed nim Mesjasz.

Bóg Ojciec pragnie, abym uwierzył w Jego Syna Jedynego oraz przyjął Go jako Zbawcę i Odkupiciela.

O Jezu, wierzę, że jesteś Synem Boga, proszę, daj mi taką pokorę serca, abyś Ty mógł we mnie wzrastać, a ja się umniejszać. Pragnę być prawdziwą świątynią Twego Ducha.