(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Cud w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,1-5). Godzina Syna Człowieczego to godzina odkupienia mającego dokonać się na krzyżu. Ona jeszcze nie nadeszła, a właśnie ona jest największym cudem Chrystusa.

Jezus Chrystus objawia się etapami. Najpierw dokonuje cudu przemiany wody w wino, aby okazać miłosierdzie młodej parze oraz w celu objawienia swej mocy uczniom.
Przemiana wody we wspaniałe wino jest dla mnie znakiem nadchodzącej uczty mesjańskiej.

O Jezu, Ty wysłuchujesz próśb swojej Matki, wspierasz ludzi w ich potrzebie. Spraw, abym zawsze Twoje wskazówki i rady wcielał w życie bez zbytniego roztrząsania.