(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Głoszenie królestwa Bożego

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana». …oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4,18-21).

Począwszy od Nazarem Boży Syn jako wędrowny nauczyciel objawiał ludziom królestwo swego Ojca. W znakach i cudach ukazywał Jego miłosierdzie. Odpuszczał grzechy, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych. ,3o królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Aby tam wejść, potrzebuję prawdziwego nawrócenia. O Jezu, przemień mnie w mocy swego miłosierdzia, abym w pełni stał się dziedzicem Twego królestwa.