(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Przemienienie na górze Tabor

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło (Mt 17, 1-2).

Ci sami trzej Apostołowie, którzy wkrótce zobaczą cierpienie Jezusa w Ogrójcu, są świadkami objawienia: …..oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»” (Mt 17,5b-7).

Jezus jest pośrednikiem między mną a Bogiem Ojcem. Wyzwala mnie z lęku i pragnie wyzwolić z wszelkich przeszkód w komunii ze Stwórcą. Uczyni to przez swą mękę, o której rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem.

O Jezu, daj mi być światłem i świadkiem Twojej chwały.