(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Ustanowienie Eucharystii

Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami. zanim będę cierpiał» (Łk 22,15). Syn Boży, jedyny i prawdziwy Arcykapłan dóbr przyszłych, zastawia dla nas stół swego Ciała i Krwi Przenajświętszej, sakrament swojej obecności. Zapewnia swoim Boskim autorytetem: ,Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim»’ (J 6,53-56).

Umiłował mnie aż do końca. Zostaje ze mną pod postaciami chleba i wina.
O Jezu, uczyń z serca mego tabernakulum swojej wiecznej obecności, uczyń serce moje według Serca Twego.